Pintalämpötilat, satelliittitulkinta

   No image

Metadata

Ladattavat pintalämpötilakartat WAF:ssa (GeoTiff)