Järvien pintalämpötilat 2005, aikasarjat

Instrumentti: NOAA 16 AVHRR