Järvien pintalämpötilat 2006, aikasarjat

Instrumentti: NOAA 16 AVHRR