Järvien pintalämpötilat 2007, aikasarjat

Instrumentti: NOAA 16 AVHRR