Järvien pintalämpötilat 2008, aikasarjat

Instrumentti: NOAA 16 AVHRR