Järvien pintalämpötilat 2009, aikasarjat

Instrumentti: NOAA 16 AVHRR