Käyttölupa

SYKEn jakamat satelliittihavaintoaineistot kuuluvat avoimen tietoaineiston käyttöluvan piiriin.

Lähdemerkinnät


Aineistot ovat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmä -ryhmän sekä Geoinformatiikkatutkimusryhmän tuottamia. Satelliittikuvatulkinnat tehdään käyttäen useita NASAn, NOAAn ja EU:n Copernicus-ohjelman Sentinel-sarjan instrumentteja. Tällä hetkellä havainnointiin käytetään Sentinel-2 (ESA), Sentinel-3 (ESA), Landsat-8 (NASA) ja TERRA MODIS (NASA) -satelliitti-instrumentteja. Aiemmin ovat olleet käytössä myös NOAA-AVHRR (NOAA), AQUA/TERRA MODIS (NASA), ENVISAT MERIS (ESA), RADARSAT (CSA) ja AMSR-E (NASA) -instrumentit. ENVISAT MERIS- sekä Sentinel-2 -kuvat on ladattu ESAn datapalvelimilta. Landsat-8 -kuvat ja osa AQUA MODIS -kuvista on ladattu NASAn arkistoista. Ilmatieteen laitos on vastaanottanut NOAA-AVHRR- ja AQUA/TERRA MODIS-kuvat.

SYKE on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin. Tosivärikuvia hyödynnettäessä täytyy mainita myös alkuperäisen datan toimittaja. Esimerkiksi Sentinel 2 -kuville "Alkuperäiset kuvat: ESA Copernicus Sentinel Data, SYKE" tai Landsat 8 -kuville "Alkuperäiset kuvat: USGS/NASA Landsat Program, SYKE". Tieteellisten julkaisujen viittauksia varten lisätietoja saa tukipalvelusta: ryhma@ymparisto.fi [ryhma = eotuki.syke].