Aineistot

Tarkka-palvelussa on satelliittihavaintoja sekä täydentäviä aineistoja, kuten GIS-aineistoja, taustakarttoja, aseman sijainneilta tehtyjä vertailuaineistoja ja mallinnustuloksia.

Tarkkan hyödyntämät satelliitti-instrumentit

Tarkkassa esitettävät tarkan erotuskyvyn (10 m – 60 m) satelliittihavainnot koostuvat tällä hetkellä kahden satelliitti-instrumentin havainnoista. Palvelu hyödyntää kahta Sentinel-2-sarjan satelliittia (S2A ja S2B) ja niiden MSI (Multispectral Imager) -instrumenttia, sekä kahta Landsat-sarjan satelliittia (LC8, LC9) ja niiden OLI (Operative Land Imager) -instrumenttia. Kyseisten satelliittien radat ylittävät Suomen alueen muutaman kerran viikossa ja kuvaavat yhden päivän aikana vain tietyn kaistaleen maapallon pintaa. Tästä syystä Tarkka-palvelussa olevat tarkan erotuskyvyn tosivärikuvat ja aineistot ovat ”viipalemaisia”, eivätkä yhden päivän havainnot kata aina koko Suomea.

Tarkan maastoerotuskyvyn aineistojen lisäksi Tarkka-palvelussa esitetään karkeampia keskiresoluution (300 m – 1 km) satelliittihavaintoja. Ajankohtaisimmat havainnot ovat Sentinel-3 -satelliitin OLCI ja SLSTR -instrumenttien tuottamia. Aiempien vuosien aineistot perustuvat NOOA AVHRR-, Envisat MERIS- ja MODIS-instrumenttien havaintoihin.

Tarkkan oletusnäkymä

Tarkkan oletusnäkymässä näkyy yhdistelmä viimeisimmän päivän tosivärikuvista kaikilta käytössä olevilta satelliitti-instrumenteilta, joilta on saatu havainto kyseisenä päivänä. Oletusnäkymässä karkeimman resoluution havainto (300 m, Sentinel-3 OLCI) on alimpana, ja tarkemmat havainnot esitetään sen päällä alueilta, joilta sellaisia on. Tarkimmat havainnot ovat Sentinel-2 MSI ja Landsat-8/-9 OLI -instrumenttien tuottamia. Lähennettäessä karttaa tarkimmat tasot piirtyvät päällimmäisiksi, ja niistä erottuu tarkimmillaan noin 10 m kokoiset maastokohteet. Kartalla näytetään aina oletuksena tarkimmat Sentinel-2 -kuvat päällimmäisinä, jos niitä on saatavilla.

Aineistoteemaa voi vaihtaa vasemman reunan pudotusvalikosta, ja yksittäisiä aineistoja voi haitarivalikosta kytkeä päälle ja pois ja täydentää lisäaineistoilla. Näkymän asetuksia ja ainestojen näkyvyyttä voi säätää haitarivalikosta.

Tarkka-palvelun aineistot

Satelliittihavainnot

Päiväkohtaiset tulkinta-aineistot (kukin kuvattu tarkemmin omalla alasivullaan). Valitaan aktiiviseksi haitarivalikosta. Aineistoa on niiltä päiviltä, joilta tulkinta on ollut mahdollista tehdä (havainto kohdealueelta olemassa ja päivä on ollut riittävän pilvetön).

Koosteet

Paikkatietoaineistot (GIS)